Wie zijn wij

Sinds 2001 bieden wij activiteiten aan voor de hele samenleving van jong tot oud. 


Wij proberen middels participatie projecten, opvoedingsondersteuning, informatiebijeenkomsten, buurtactiviteiten, festivals en dialoog bijeenkomsten diverse bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen.

 

Onze Missie

Een positieve bijdrage leveren aan de Zaanse maatschappij

Stichting Animo wil een maatschappij realiseren waarin burgers niet langs elkaar heen, maar in goede harmonie samenleven. 

 

Wat we hebben gedaan

 • Samen Saens Festival
 • Thema avonden
 • Buurtfeesten
 • Cursus Nederlands voor anderstaligen
 • Opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuning
 • Mentoring projecten
 • Voorlichting en seminars aan ondernemers
 • Excursies
 • Dialoog diners
 • Bezoek je buren project
 • Projecten ter bevordering van de emancipatie van vrouwen