education.png

Participatie

De stichting wil de mensen stimuleren tot participatie in de maatschappij, actief te zijn in de wijk en om vanuit eigen kracht te werken aan oplossingen. Belangrijke aspecten hierbij zijn participatie, wederzijds begrip, wederzijds respect en solidariteit.

 

Welzijn

Stichting Animo wil werken aan de bevordering van de harmonie en welzijn van de mensen. Wij willen bereiken dat mensen van verschillende culturen in harmonie en dialoog samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij