ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Animo is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Animo de volgende gegevens.

Statutaire naam:                            Stichting Animo

Kvk nummer:                                34130623

RSIN / fiscaal nummer:                812642879

Contactgegevens:

Contactgegevens van stichting Animo vindt u hier

Doelstelling:

De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel: Het beheren van een sociaal culturele ontmoetingsplaats in Zaandam

Bestuurders:

-         De heer Aycan Caliskan:                 Voorzitter

-         De heer Ekrem Yildiz:                     Penningmeester

-         De heer Zekeriya Ordu:                   Secretaris

Beloningsbeleid:

Stichting Animo beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:

Zie het document: Beleidsplan.pdf

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:

Stichting Animo publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Inhoudelijk Jaarverslag 2017:     PDF

Financieel Jaarverslag 2017:     PDF

Inhoudelijk Jaarverslag 2016:     PDF

Financieel Jaarverslag 2016:      PDF